Skały osadowe

Boksyty to ilaste skały osadowe, które składają się głównie z wodorotlenków glinu. Ich nazwa pochodzi od Les Baux-de-Provence – francuskiego miasta, gdzie zostały one odkryte przez Pierre’a Berthier. Najczęściej mają kolor czerwony lub brunatny. Jest podstawową rudą glinu. Stosowany jest jako topnik a także wykorzystywany jest do wyrobu szybko twardniejących cementów i materiałów ogniotrwałych.

boksyt

boksyt2

boksyt3

Światowe wydobycie i zasoby boksytów

(dane szacunkowe z 2001 w tys. ton)

Kraj Wydobycie Zasoby Baza zasobów
2000 2001
Australia 53 800 53 500 3 800 000 7 400 000
Brazylia 14 000 14 000 3 900 000 4 900 000
Chiny 9 000 9 200 720 000 2 000 000
Gwinea 15 000 15 000 7 400 000 8 600 000
Gujana 2 400 2 000 700 000 900 000
Indie 7 370 8 000 770 000 1 400 000
Jamajka 11 100 13 000 2 000 000 2 500 000
Rosja 4 200 4 000 200 000 250 000
Surinam 3 610 4 000 580 000 600 000
Stany Zjednoczone NA NA 20 000 40 000
Wenezuela 4 200 4 400 320 000 350 000
Inne kraje 10 800 10 200 4 100 000 4 700 000
Świat – razem 135 000 137 000 24 000 000 34 000 000

Czyli, jak widać z tabeli, w Europie stosunkowo niewielkie jest wydobycie boksytów. Na świecie rządzą w tym temacie Australia, Brazylia, Gwinea i Jamajka.
życzenia bożonarodzeniowe

Dodaj komentarz